Bilder från 50 årsdagen 1999-03-24
Pictures from the 50years celebration
Sidan uppdaterad 1999-04-17

  Här är sittande styrelsen under jubileumsstyrelsemötet
 

Bertil Smitterberg Ordförande

Sven Erik Westerqvist
Vice ordförande
Lars Jacobsson
Ledamot
 
Jan Skarphagen Sekreterare Valter Möllerström
Kassör