(För se alla kommande aktiviteter se under menyval ”Aktiviteter”)
18/3 Höstens utskick under vecka 12
6/4 Arbetsdag kl 09-12
9/4 Vårmöte kl 19