Från och med 2020-01-01 så utgår vårt plusgiro. Betalning till klubben skall då ske till bankgiro 524-4835 om inget annat anges.