Vill du lära dig knopar eller friska upp minnet på hur man gör de vanligaste knoparna så kolla denna länk!

Navigationsskolans knopskola