Kurs i konversationsengelska!

Är du intresserad? Läs med nedan!

Engelsk konversation kan kännas jobbigt ibland, speciellt om man inte pratat engelska på ett tag.
Ett bra sätt att bli mer säker på att konversera är att öva sig tillsammans med andra med samma intresse. Man samtalar om sådant som intresserar alla i gruppen, fyller igen eventuella språkliga luckor som gruppen har och blir därigenom allt säkrare på att samtala.
Vid första sammankomsten gör gruppen en arbetsplan och sätter ett mål.
Målet kan till exempel vara att underlätta kommunikationen mellan båtgäster och hamnvärdar genom att träna och utveckla de kunskaper i engelska vi har. Eller kanske något annat…

Vänliga hälsningar
Anita Skarphagen – kursledare

Kostnad: ingen
Antal sammankomster: 5
Planerad start: tisdag 8 mars kl. 18.00
Anmälan till: Kenneth Skarphagen, mobil 0733-588901
Anmälan: SENAST 2022-02-28