Det blir Sundssim i år 2022-07-30. Anmälan öppnar 2022-06-01. Max 100 deltagare. Mer info kommer!