Här kan du läsa viktiga protokoll:

Vårmötesprotokoll 2022-04-14
Årsmötesmötesprotokoll 2021-11-16
Vårmötesprotokoll 2021-04-13
Årsmötesprotokoll 2020 genomfördes 2021-03-09
Vårmötesprotokoll 2020 genomfördes inte pga pandemin
Årsmötesprotokoll 2019-11-12
Vårmötesprotokoll 2019 saknas för tillfället
Årsmötesprotokoll 2018-11-20
Vårmötesprotokoll 2018-04-10
Årsmötesprotokoll 2017-11-21