Resultat från allmogesegligen den 30 juli 2022
Det blev 6 båtar totalt inräknat Bungeaur föreningens lotsbåt !
Det var rorsmansmöte kl 12.00 och start kl 13.00.
(Vi har tyvärr bara förnamn på rorsman)
Resultat tid
1  Andreas            13,47,15
2 Lena.                 13,54,34
3 Lisa.                   14,15,34
4 Håkan.               14,16,34
5 Lotsbåten.         14,47,00
6 Lennart.             Gick egen bog…..