Vad kostar det fom 2022? (Uppdat 220326)

Medlemsavgift enskild: 200kr
Medlemsavgift familj: 350kr

Båtplatsavgift plats 1A-20D: 600kr 
Båtplatsavgift plats 23-35A: 800kr
Båtplatsavgift plats 36-57: 1000kr
Båtplatsavgift ”längs med”: 1000 x ant påbörjade platser

Vinterförvaring under 6m: 350kr
Vinterförvaring över 6m: 700kr
Sommarförvaring av vaggor, vagnar, båtar under 6m: 250kr
Sommarförvaring av vaggor, vagnar, båtar över 6m: 500kr

Gästplatsavgift (Båtar och husbilar): 170kr/dygn
Gästplatsavgift längs med: 340kr/dygn

El för uppvärmning:
För gästande båtar och husbilar 30 40kr/dyg (på grund av högt elpris)
För klubbens egna båtar 1,50 2kr/ förbrukad kWh (på grund av högt elpris)

Lokalhyra 1/4-30/9: 300kr
Lokalhyra övrig tid: 500 700kr (på grund av högt elpris)

Bastu 20kr/person