Vad kostar det fom 2020?

Medlemsavgift enskild: 200kr
Medlemsavgift familj: 350kr

Båtplatsavgift plats 1A-20D: 600kr *)
Båtplatsavgift plats 23-35A: 800kr *)
Båtplatsavgift plats 36-57: 1000kr *)
Båtplatsavgift ”längs med”: 1000 x ant platser
(50% fom 3:e platsen) *)
*) 70% är avarbetbart
 
Gästplatsavgift (Båtar och husbilar): 150kr/dygn
Gästplatsavgift längs med: 300kr/dygn

El för uppvärmning (För egna
och besökande båtar och husbilar): 20kr/dygn

Lokalhyra 1/4-30/9: 300kr
Lokalhyra övrig tid: 500kr

Bastu 20kr/person