2021
Hösten
Verksamhetsberättelse
Dagordning
Inbjudan till årsfest som ställdes in

Våren
Informationsblad
Information om nya faktura systemet
Inbjudan till sill-lunch som tyvärr blev inställd
Hamnvärdslista fastställd

2020
Hösten
Verksamhetsberättelse
Årsmöte alla handlingar
Årsfesten ställdes in

Våren
Informationsblad
Faktura
Inbjudan till sill-lunch som tyvärr blev inställd
Hamnvärdslista fastställd

2019
Hösten
Verksamhetsberättelse
Årsmöte
70 års kalas
Våren
Informationsblad
Faktura

2018
Hösten
Verksamhetsberättelse
Årsmöte
Höstfest
Våren
Informationsblad
Faktura