Historien om hur Fårösunds Båtklubb bildades
Källa: Ur den mapp Gösta Säiner skänkte båtklubben vid vårmötet 1997-04-08

Den första kända kappseglingen i Fårösund arrangerades av WSS, Wisby Segel Sällskap, den 23 juni 1930. Fyra olika klasser startade med totalt 22 båtar. Nästa kända segling anordnades även den av WSS och gick av stapeln den 25 juni 1932. I den seglingen, som också omfattade 4 klasser, deltog totalt 20 båtar. I de tävlingarna deltog ett ”flertal” Fårösundsbåtar, av vilka kan nämnas, ”Senta” som ägdes av Bertil Ågren och ”Vivan” som ägdes av Enar Westerberg.

Den första segelbåten i Fårösund
Den förmodligen första segelbåten i Fårösund var en äldre Blekinge eka från Dalarö. Den inköptes av bröderna Knut och Bertil Ågren tillsammans med Gösta Säiner. Båten fick namnet ”Ramona”.
Fler båtar inköptes senare av flera Fårösundsbor.

Bildandet av Fårösunds Båtklubb
Enar Westerberg och Karl Gustav Nordström var entusiastiska jolleseglare och anordnade flera improviserade kappseglingar. Enligt den första resultatlistan vann bröderna John och Stig Larsson det av Enar Westerberg instiftade vandringspriset, en pokal. Denna skulle överlämnas under högtidliga former och därför kallades alla sjösportintresserade att delta.

Utdrag ur protokoll: Klicka här för att se orginalet

Protokoll fört vid konstituerande sammanträde den 24 mars 1949 för bildandet av en sjösportförening i Fårösund

§1.
I samband med prisutdelning efter segling som ägt rum under år 1948, vilka improviserats av intresserade personer under ledning av fabrikör Enar Westerberg, voro nedanstående 14 personer församlade på Blomgrens kaffé i Fårösund, varvid frågan väcktes angående bildandet av en sjösportförening i Fårösund.
Närvarande voro: Enar Westwebwrg, August Westerberg, Gösta Säiner, Karl Gustaf Nordström, Edmund Stuxberg, E.G. Westerqvist, Harry Wallin, Stig Larsson, John Larsson, Johan A. Larsson, Inge Nilsson (nu mera Skarphagen), Bertil Pettersson, John Olsson och Lennart Jäll.
.
.
.
§5. Beslöts enhälligt av de närvarande att en sjösportförening skulle bildas.
.
.
.
§7. Till interimsstyrelse valdes: Karl G. Nordström, Enar Westweberg, E.G. Westerqvist, Edmund Stuxberg och John Larsson. Dag och tid för sammanträde med interimsstyrelsen fastställdes till måndagen den 4 april kl.19.

Fårösund, dag som ovan

KG Nordström
ordförande

Så var en sjösportförening i Fårösund bildad. Att föreningen skulle heta Fårösunds Båtklubb beslöts vid nästa möte. Tyvärr saknas protokoll från det.

 

Sammanställt av Valter Möllerström